Put: Utovar od TR Turska 20 Denizli, Istovar u ME Crna Gora Karanikići. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina