Put: Utovar od TR Turska 16 Bursa, Istovar u HR Hrvatska 40 Varaždin. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina