Put: Utovar od RS Srbija 37260 Varvarin (Selo), Istovar u MK Makedonija 1300 Kumanovo. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina