Put: Utovar od RS Srbija 35000 Jagodina, Istovar u AL Albanija 10 Tirana. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina