Put: Utovar od LT Litva 99253 Barzūnai, Istovar u AL Albanija 10 Tirana. Tip kamiona: hladnjača

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina