Put: Utovar od DE Njemačka 86565 Gachenbach, Istovar u ME Crna Gora 81210 Kolašin. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina