Put: Utovar od DE Njemačka 54497 Horath, Istovar u BG Bugarska 10 Sofia. Tip kamiona: poluprikolica

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina