Put: Utovar od AL Albanija 2001 Durrës Qender, Istovar u GB Ujedinjena Kraljevina AB15 4UF Aberdeen. Tip kamiona: mega

Pogledajte kompletne pojedinosti ponude

Ukupna razdaljina